U želji da Vam što jasnije prezentiramo svoju ponudu, u nastavku navodimo glavne razvojne alate koje standardno koristimo pri izradi softvera, ovisno o postavljenim zahtjevima i željama naručitelja.

SCADA/HMI

Projekte smo do sada uspješno realizirali sa slijedećim SCADA/HMI alatima:

• Siemens SIMATIC WinCC
• GE Fanuc / Intellution iFIX
• National Instruments Lookout
• Rockwell Software RSView

RAD alati

Za izradu programskih modula, poput ActiveX komponenata, kao i za izradu upravljačkih programa (drivera), komunikacijskih rutina i raznih drugih aplikacija koristimo RAD (Rapid Application Development) alate po izboru naručitelja:

• Borland Delphi
• Microsoft Visual Basic

 

PLC softver

Pored SCADA/HMI aplikacija, često se od nas očekuje i programiranje PLC uređaja. Do sada smo stekli iskustvo sa slijedećim alatima:

• Motorola MOSCAD ToolBox
• Allen-Bradley RSLogix

Ostalo

Naravno, pored navedenih razvojnih alata, pri izradi programske podrške koristimo i široku paletu najrazličitijih grafičkih, sistemskih i ostalih programa, a u slučaju da se od koda zahtijeva izuzetna brzina izvođenja, programiramo i u C/C++.

Ovisno o zahtjevima naručitelja i traženoj platformi, koristimo i skriptne jezike poput VBA ili VBScripta. Na većini platformi možemo brzo osposobiti Web sučelje, a za veće baze podataka preferiramo MS SQL Server.