Specifične potrebe korisnika i neprekidno savladavanje novih tehnologija često rezultiraju aplikacijama ili programskim modulima različitih namjena.

Među njima izdvajamo komunikacijske module, upravljačke programe, raznovrsne ActiveX kontrole i uslužne programe, alate za administraciju sustava i skripte za automatizaciju i ubrzanje rada s razvojnim alatima. Ove programe smatramo svojom komparativnom prednošću, jer nam proširuju iskustvo, ubrzavaju rad i čine posao zanimljivijim i zabavnijim.

Programe upotrbljive širem krugu korisnika možete potražiti na stranici predviđenoj za preuzimanje datoteka.