U industrijskim pogonima pouzdanost svih sustava mora biti na najvišoj razini. Ovo pogotovo vrijedi za informatičke sustave koji objedinjuju sve procesne informacije i upravljaju industrijskim procesima, bez obzira radi li se o manjim samostalnim postrojenjima ili velikim, u informatičkom smislu distribuiranim sustavima s brojnim PLC uređajima, poslužiteljima i klijentima.

Nadalje, od korisničkih sučelja očekuje se preglednost i nedvosmislenost, a prikupljeni podaci moraju biti analitički predočeni i sigurno pohranjeni. Stoga posebnu pažnju posvećujemo slijedećim aspektima razvoja aplikacija:

  • pouzdanost i stabilnost sustava, koju postižemo korištenjem najkvalitetnijih alata i u praksi provjerenih programskih rješenja, automatizacijom manualnih programerskih operacija, optimizacijom algoritama, inzistiranjem na preglednosti i jednostavnosti logičkih cjelina, te detaljnim testiranjem aplikacija u svim fazama razvoja;

  • sistematičnost u organizaciji interne strukture aplikacije, koja omogućava jednostavne intervencije i održavanje sustava bez glomazne tehničke dokumentacije, čak i onima koji nisu bili uključeni u razvoj;

  • dorađenost svih elemenata aplikacije, s posebnim naglaskom na kvalitetu korisničkog sučelja (za što je nužno i razumijevanje obrađivanih industrijskih procesa i njihovih tehnologija), uz visoku sigurnost podataka i otvorenost kasnijim nadogradnjama i integracijama.

Zahvaljujući uskoj specijalizaciji i iskustvu, možemo ponuditi izuzetno brz razvoj SCADA/HMI aplikacija, što može biti od presudne važnosti za uspješnu realizaciju projekata koji iz bilo kojeg razloga kasne, a možemo se u projekt uključiti i kao pojačanje razvojnom timu naručitelja.