Prikaži sliku sučelja Poslovnog imenika u punoj veličini

 

Registracija Korisnika

Postupak registracije podrazumijeva kupovinu odgovarajuće licence za korištenje Poslovnog imenika i preuzimanje aktivacijskog ključa.

Molimo odaberite vrstu narudžbe:

Po primitku uplate dostavit ćemo Vam Izjavu o licenci i aktivacijski ključ kojim ćete osposobiti Poslovni imenik u skladu s kupljenom licencom.

Ukoliko Vam tako više odgovara, obrasce narudžbenica za pravne i fizičke osobe možete preuzeti i poslati telefaksom ili poštom, a možete se i direktno obratiti našem Odjelu prodaje.