Prikaži sliku sučelja Poslovnog imenika u punoj veličini

 

Licenciranje

Poslovni imenik Vam nudi licenciranje u ovisnosti o najvećem dozvoljenom broju kontakata koji možete unijeti u pojedinu bazu podataka, te o pojedinačnoj ili mrežnoj instalaciji.

Početna jednokorisnička licenca ograničena na najviše 50 kontakata po bazi je besplatna, trajna i ne zahtijeva registraciju korisnika.

Daljnje licence ograničavaju unos na 200, 500 ili 1.000 kontakata, a dostupna je i licenca koja ne ograničava broj kontakata.

Svaka osim početne licence dostupna je u jednokorisničkoj i mrežnoj inačici.

Jednokorisnička licenca, bez obzira na najveći dopušteni broj kontakata, podrazumijeva instalaciju i korištenje Poslovnog imenika na najviše dva računala: jednom stolnom i jednom prijenosnom. Ova licenca ne dopušta istovremeni pristup više korisnika istoj bazi podataka.

Mrežna licenca podrazumijeva instalaciju i istovremeno korištenje Poslovnog imenika na svim računalima koje korisnik posjeduje. Broj korisnika koji istovremeno mogu pristupiti istoj bazi podataka ograničen je samo tehničkim karakteristikama same baze podataka, što iznosi 250 korisnika.

Licenca može biti trajna ili vremenski ograničena.

Licenca se može nadograđivati tako da dozvoljava veći broj kontakata i/ili mrežni rad, te produživati rok valjanosti. Korisnik tada plaća samo razliku u cijeni između postojeće i željene licence.

Za detaljni pregled i cijene dostupnih licenci pogledajte cjenik ili se obratite našem Odjelu prodaje.