RKT Odjel

Sukladno Zakonu o telekomunikacijama i Zakonu o privatnoj zaštiti , a temeljem pribavljenih ovlasti, dopuštenja i odobrenja MUPa i drugih državnih tijela RH, u RKT odjelu obavljmo slijedeće djelatnosti:

Radijske komunikacije (RK)

  • Projektiranje radijskih komunikacijskih sustava
  • Izračun i mjerenje veličina elektromagnetskog polja koje stvaraju radijske postaje
  • Tehnički pregledi radijskih postaja
  • Održavanje i servis radijskih postaja
  • Uvoz i prodaja

Kabelski distribucijski sustavi (KDS)

  • Projektiranje kabelskih distribucijskih sustava (KDS) - kabelska televizija i zajednički antenski sustavi
  • Tehnički pregledi u kabelskim distribucijskim sustavima (KDS)

Tehnička zaštita (TZ)

  • Projektiranje sustava tehničke zaštite
  • Izrada elaborata i studija sustava tehničke zaštite
  • Izvedba tehničke zaštite

Sve djelatnosti uključuju i inženjering, upravljanje projektima, stručni nadzor nad izgradnjom, savjetovanje, te druge tehničke poslove.


Coder d.o.o. • Velimira Terzića 3 • 21000 Split
Tel.: (021) 378-788, 458-794 • Faks: (021) 458-795
E-mail: rkt@coder.hr